تحت تعقیب

برای کشتار زندانیان سیاسی زندان یونسکو دزفول

قاتل زندانیان سیاسی زندان یونسکو دزفول

سید علی رضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در دولت روحانی، در سال ١٣۶٧، عضو «هیات مرگ» زندان‏های دزفول و اهواز بود. تقریبا تمام زندانیان سیاسی زندان یونسکو دزفول آن سال به حکم هیات مرگ که آوایی نیز عضو آن بود، اعدام شدند. او با پرونده‏ای سنگین که از آن خون صدها زندانی سیاسی می‏چکد، در ٣٧مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در روز ٢٧ فوریه ٢٠١٨ سخنرانی خواهد کرد. کمیته‏ی دیده‏بان دادگاه مردمی ایران تریبونال، که وظیفه‏اش پی‏گرد جنایت‏کاران جمهوری اسلامی در خارج کشور است، در تعقیب این قاتل است. آوایی در سال‏های ١٣۶٢ تا ١٣۶۵ به‏عنوان دادستان، در دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی در کرمانشاه، کردستان، تهران و استان مرکزی نیز دست داشته است.