کتاب روند محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه مردمی ایران تریبونال، به انگلیسی منتشر شد

کتاب ارزشمند دادگاه مردمی تاریخی ایران تریبونال به انگلیسی با ۶۶٩ صفحه، اکنون در سایت آمازون در دسترس عموم قرار گرفته است.خواننده در این کتاب با روندکار دادگاه ایران تریبونال و محاکمه جمهوری اسلامی، که به مدت سه روز، از ٢۵ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ (۴ تا ۶ آبان ١۳٩١)در سالن اکادمی حقوق بین‌الملل کاخ صلح لاهه برگزار شد، آشنا می‌شود. محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، موثرترین، بی‌سابقه‌ترین و تاریخی‌ترین اقدام مردمی در جنبش دادخواهی ایران در صد سال اخیر است.

کتاب را می‌توان در آدرس‌های زیر  تهیه کرد:

https://www.amazon.com/dp/9151910446

https://www.amazon.co.uk/dp/9151910446

https://www.amazon.de/dp/9151910446

https://www.amazon.fr/dp/9151910446

https://www.amazon.it/dp/9151910446

https://www.amazon.co.jp/dp/9151910446