گزارش مالی مرحله سوم دادگاه و ایران تریبونال(از نوامبر ٢٠١٢ تا ٣٠ اکتبر ٢٠١٣)

ایران تریبونال بعد از برگزاری کمیسیون حقیقت یاب که با حضور هفتاد و پنچ شاهد به مدت پنچ روز، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در لندن برگزار گردید، به مدت سه روز ، از ٢٥ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ با حضور نوزده شاهد در لاهه برگزار کرد. دادگاه، در پایان سه روز رسیدگی به پرونده جنایات جمهوری اسلامی ایران در زندان در دهه ی ٦٠، حکم مقدماتی خود را صادر کرد.  دادگاه، حکم نهائی محکومیت جمهوری اسلامی را که بالغ بر ٥٢ صفحه و ١٦٩ ماده است، ٥ فوریه ٢٠١٣ برابر با ١٧ بهمن ١٣٩١ صادر کرد. حکم نهایی دادگاه، مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، روز جمعه ١٥مارس ٢٠١٣، توسط قاضی یوهان کریگلر، رئیس دادگاه طی یک مراسم دادگاهی- مطبوعاتی در لندن به طور رسمی به مردم ایران و جهانیان اعلام شد.

گزارش مالی زیر مربوط است به مرحله سوم دادگاه و سایر فعالیت های ایران تریبونال بعد از آن تا ٣٠ اکتبر ٢٠١٣

لیست کمک های مالی مردمی، از نخستین روزی که ایران تریبونال اقدام به جمع آوری کمک مالی کرد، در وب سایت ایران تریبونال موجود بوده است. کمک های مالی جمع آوری شده از ژانویه ٢٠١٠، از زمانی که ایران تریبونال اقدام به جمع آوری کمک مالی کرد تا ٣٠ اکتبر ٢٠١٣  بالغ بر  ١٩٧٥٧٨ یورو است.   

هزینه های ایران تریبونال تا پایان مرحله اول دادگاه در لندن، بالغ بر ٧٦٨٢٠/٧٩ یورو بوده است. هزینه های مرحله دوم دادگاه تا نوامبر ٢٠١٢، بالغ بر ٩٢٨٥٢/١٨ یورو شده است. هزینه های ایران تریبونال تا برگزاری مرحله سوم و بعد از آن تا ٣٠ اکتبر ٢٠١٣، بالغ بر ١٢٤٢٣/٢٨ یورو شده است. کل هزینه های ایران تریبونال از زمان نشکیل کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال در  سپتامبر ٢٠١٠ تا ٣٠ اکتبر ٢٠١٣، بالغ بر ١٨٢٠٩٦/٩٧ یورو شده است. هزینه های ایران تریبونال از زمان تشکیل در سپتامبر ٢٠٠٧ تا  سپتامبر ٢٠١٠ را فعالان عضو هیئت مؤسس ایران تریبونال پرداخت کردند. هزینه ها، شامل ده ها سفر و هتل برای دیدار با حقوقدانان و نهادهای حقوقی مانند دادگاه راسل و سایر هزینه های جاری وقت ایران تریبونال، از جمله چاپ آفیش، جزوه، سایت ایران تریبونال و... بوده است.

حقوقدانان شرکت کننده در مرحله سوم دادگاه، از جمله قاضی کریگلر، پیام اخوان، جان کوپر و هدایت متنی دفتری، هزینه سفر خود را پرداخت کردند. ایران تریبونال تنها هزینه هتل قاضی کریگلر، پیام اخوان و جان کوپر را پرداخت کرد که بالغ بر ١٣٧٤/٨٢ یورو بوده است.

هزینه وسایل الکرونیکی سالن محل برگزاری مرحله سوم دادکاه، دو مامور حفاظت، قهوه و چای و شیرینی: ١١١٣/٧١ یورو. شایان توجه است که انجمن خبرنگاران خارجی Foreign Press Associationسالن را در حمایت از ایران تریبونال به طور رایگان در اختیار ایران تریبونال قرار داد.

هزینه تبلیغات بین المللی برای مرحله دوم دادگاه از طریق استخدام یک شرکت تبلیغاتی انگلیسی(The communication group PLC): ٤١٠٥/٥٠ یورو.

هزینه نهار (ساندویج)جمعی در سالن، شام بعد از دادگاه برای حقوقدانان، ایاب و ذهاب و بنزین، پارکینک، عوارض محدوده شهری و سالن روز بعد از دادگاه: ٦٧١/٩ یورو.

هزینه انتشار دور دوم کتاب کمیسیون حقیقت یاب(هفتصد جلد): ٤٧٣٣/٦٥ یورو

هزینه سالانه حساب بانکی ایران تریبونال در سوئد: ١٨٩/٢٠ یورو.

هزینه پستی ٢٥ جلد کتاب کمیسیون حقیقت یاب برای تگزاس و آفریقای جنوبی:٢٣٤/٥ یورو.

برای مشاهده فهرست کمک های مالی، لینک زیر را کلیک کنید.

فهرست کمک های مالی

برای مشاهده هزینه های مرحله دوم دادگاه، لینک زیر را کلیک کنید.

هزینه های مالی مرحله دو دادگاه

برای مشاهده هزینه های مرحله اول دادگاه، لینک زیر را کلیلک کنید.

هزینه های مرحله اول دادگاه

ایران تریبونال

اکتبر ٢٠١٣