سخنرانی مژده شهریاری در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در وانکور