شهادت نامه و اظهارنامه حقوقی

این اظهارنامه، ویژه زندانیان سیاسی دهه شصت است. تیم حقوقی ایران تریبونال در صورت لزوم، برای تکمیل شهادت ها، با شهادت دهندگان دیدار و مصاحبه خواهد کرد. شهادت ها را تیم حقوقی ایران تریبونال تنظیم و به اسناد دادگاه ایران تریبونال الحاق می نماید.
در صورتی که تمایل ندارید مشخصات شما منتشر شود، روی چهارخانه کلیک کنید
اگر اسنادی از قبیل نامه های زندان، برگ های ملاقات، اسناد جنایات رژیم در زندان ها و... در دست دارید و علاقه مند به ثبت آن ها در تاریخ هستید، ضمیمه نمائید
captcha
بارگذاری مجدد