کلیپ تبلیغاتی

مرحله پایانی دادگاه ایران تریبونال

لندن ١٥مارس ٢٠١٣

٢٥ اسفند ١٣٩١

حکم نهائی دادگاه ایران تریبونال طی یک کنفرانس مطبوعاتی بین المللی، به طور رسمی به مردم ایران و جهانیان اعلام خواهد شد.

برنامه به طور مستقیم در آدرس زیر پحش می شود

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

ساعت ٣ تا ٦ بعد از ظهر به وقت انگلستان

پخش مستقیم تلویزیونی برای ایران

Hotbird 11471  ver 27500 5/6.Aso

ساعت٥/٣٠ تا ٨/٣٠ بعداز ظهر به وقت ایران