بیاینه مطبوعاتی و برنامه روزانه دادگاه ایران تریبونال

 “کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی“

به دنبال برگزاری موفقيت آميز مرحله اول محاکمه جمهوری اسامی ايران در لندن، مرحله دوم دادگاه ايران  تريبونال، به مدت سه روز از ٥٢ تا ٥٧ اکتبر ٢٠١٢در شهر لاهه برگزار می شود. اين دادگاه، با برگزاری  مرحله اول، فصل مهم و جديدی در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه بيدادگری و جنايات رژيم جمهوری  اسلامی  گشود، که برای هميشه در تاريخ ماندگار و الگوئی مردمی برای توده های مردم رنج کشيده و ستمديده  در ساير مناطق جهان و نسل های آينده خواهد بود. اين دادگاه مردمی، به بشريت زخم خورده و فرودست تعلق  دارد و به آن آموخت که می توان با اتکاه به توان و نيروی جمعی اش هرحکومت جنايت کار و ستمگری را تا تعيين تکليف نهائی با آن به چالش کشيد و پرونده جنايات اش را در پيشگاه افکار عمومی و تاريخ بگشايد و به  آن رسيدگی کند.

دادگاه مرحله دوم، ترکيبی خواهد بود از يک تيم شش نفره از سرشناس ترين قضات و حقوقدانان مستقل و برجسته جهانی از کشورهای کنيا، آفريقای جنوبی، فرانسه، بلژيک، انگليس و آمريکا،  يک تيم  دادستانی متشکل از ٧ حقوقدان ايرانی و غيرايرانی، يک تيم حقوقی متشکل از چهار حقوقدان و اکادميسين جوان ايرانی و نوزده شاهد با ترکيبی از زندانيان سياسی و خانواده ها و کارشناسان حقوقی و شاهدان عينی. يکی از اسناد مهم مرحله دوم دادگاه، گزارش کميسيون حقيقت ياب خواهد بود.

دادگاه و جلسات دادرسی در  The Hague Academy of International Law of the Peace Palaceدر لاهه برگزار می شود.

Carnegieplein 2,  2517 KJ Den Haag  :آدرس

مرحله دوم دادگاه ايران تريبونال، به مدت سه روز از ٢۵تا ٢٧اکتبر ٢٠١٢برابر با ٤ تا ٧ آبان ١٣٩١در  شهر لاهه برگزار می شود.

برنامه روزانه دادگاه

چهارشنبه، ٢٤اکتبر ٢٠١٢

کنفرانس مطبوعاتی

کنفرانس مطبوعاتی با ميزبانی پروفسور جان کوپر و حضور قضات و حقوقدانان عضو کميته راهبردی حقوقی ايران تريبونال برگزار می شود.

موضوع: ارائه گزارشی در باره برنامه و ساختار دادگاه، روند دادرسی و نحوه تصميم گيری و صدور حکم. 

ساعت: ٢⁄٣٠بعداز ظهر 

محل: The Hague Academy of International Law of the Peace Palace

پنچشنبه، ٢۵اکتبر ٢٠١٢

روز اول دادگاه

ساعت ٨ صبح: ثبت نام و ورود به دادگاه.

ساعت ٩صبح : برنامه و سخنرانی افتتاحيه دادگاه برگزار می شود.

ساعت ۱۱ صبح: دادرسی آغاز می شود.

شش نفر در اين روز شهادت می دهند.

ساعت ۵⁄٣٠ بعد از ظهر جلسه دادرسی پايان می پذيرد.

جمعه، ٢٦اکتبر ٢٠١٢

روز دوم دادگاه

ساعت ٨ صبح: ثبت نام و ورود به دادگاه

ساعت ٩صبح : دادرسی آغاز می شود.

هشت نفر در اين روز شهادت می دهند.

ساعت ۵⁄٣٠ بعد از ظهر جلسه دادرسی پايان می پذيرد.

شنبه، ٢٧اکتبر ٢٠١٢

روز سوم دادگاه

ساعت ٨ صبح: ثبت نام و ورود به دادگاه

ساعت ٩صبح : دادرسی آغاز می شود.

پنچ نفر در این روز شهادت می دهند.

ساعت ١بعد از ظهر جلسه دادرسی پايان می پذيرد.

ساعت ١بعد از ظهر، سخنرانی اختتاميه انجام می گيرد.

ساعت ٢بعداز ظهر قضات به شور می نشینند.

ساعت ۵ بعد از ظهر، رئيس دادگاه، حکم مقدماتی دادگاه را قرائت خواهد کرد.

دادگاه ايران تريبونال، کار خود را راس ساعت ۵⁄٣٠ بعداز به وقت اروپای مرکزی با اجرای دو قطعه آهنگ کوتاه که هنرمند سرشناس کرد فريبرز افتخاری با ساکسيفون اجرا خواهد کرد، به پايان خواهد برد.

پايان بخش اين دادگاه مردمی تاريخی، جشنی خواهد بود همراه با شام و برنامه هنری در خارج از محل  دادگاه.

پخش مستقیم تصویری جلسات دادگاه

جلسات دادگاه، روزانه از ساعت ٩صبح تا ۵⁄٣٠ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و ١٠⁄٣٠صبح تا ٧ بعد از ظهر به وقت ايران، مستقيم به صورت زنده از کانال ماهواره ای زير پخش می شود.

Hotbird 11471 ver 27500 5/6.ASO

پخش مستقيم تلويزيونی، همزمان در سايت ايران تريبونال، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

www.irantribunal.com

سایت ها و شبکه های تلویزیونی و رادیوئی می توانند با هماهنگی با آدرس زیر، برنامه را مستقیم به صورت زنده از سایت ها، شبکه های تلویزیونی و رادیوئی خود پخش نمایند.

سایت ها و وبلاگ ها می توانند با مراجعه به سایت ایران تریبونال در زمان پخش، تصویر تلویزیونی را درسایت خود لینک کنند. 

nima.sarvestani@irantribunal.com

روزنامه نگاران و اعضای رسانه های تصويری، صوتی و مجازی برای شرکت در دادگاه و پوشش جلسات دادرسی، به لينک زير مراجعه و ثبت نام نمايند و در ايام دادگاه، با شماره تلفن های زير تماس حاصل نمايند.

http://www.irantribunal.com/Tribuanl.forms/iran-tribunal-press-release.htm

0031(0)684072242

0031(0)684072460

کارزار مردمی ایران تریبونال