مردم عدالت خواه ایران، خانواده های جان سپردگان، زندانیان سیاسی دهه شصت!

پائیز ٢٠٠٧، بخشی از زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده های جان سپردگان این دهه، کارزاری را با همیاری فعالان سیاسی در عرصه های مختلف اجتماعی، با هدف رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی، آغاز کردند. آغاز کنندگان این پروژه مردمی، از همان ابتدا به دشواری و سختی کار آگاه بودند. با این حال، آن ها با خود عهد کردند تا رسیدن به این هدف از تلاش دست برندارند. آن ها، با این پروژه، امید را به میان خانواده های جان سپردگان و زندانیان سیاسی دهه شصت و همه ی مردمی که خواستار رسیدگی به جنایات رژیم در دهه شصت بودند، بردند. به همین دلیل، مسئولیت بسیار سنگینی را به عهده گرفتند و راهی جز تحمل سختی و رنج کار نداشتند. کارزار ایران تریبونال در پیشگاه مردم عدالت خواه ایران مسئول بود این پروژه را همانگونه که قول داده بود، به سرانجام برساند. پرچم عدالت خواهی را که کارزار ایران تریبونال به عهده گرفت، فریادی بود از اعماق گورهای بی و نام و نشان خاوران ها، فریادی شد مردمی با پژواک جهانی. کارزار ایران تریبونال، موفق شد با تلاش و کوشش شبانه روزی فعالان و همگامانش و حمایت معنوی و مالی شما، به عهد خود عمل کند و دادگاه را بعد از پنچ سال در دو مرحله در  ژوئن و اکتبر ٢٠١٢ برگزار کند. دستاوردهای ایران تریبونال که محصول یک اقدام جمعی و مردمی است از مرزهای ایران فراتر رفته و جهانی شده اند. برای توضیح این دستاوردها، همیی کافی است به برخی از مهمترین آن ها اشاره کوتاهی کنیم:

١- ایران تریبونال، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت را از تاریکخانه و پستوخانه آدم کشان جمهوری اسلامی بیرون کشید و  به منازل مردم در ایران برد و آن را به یک امر جهانی تبدیل کرد.

٢- ایران تریبونال، رژیم جمهوری اسلامی را برای نخستین بار مجبور کرد به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت اعتراف کند. تحت فشار دادگاه ایران تریبونال، جمهوری اسلامی چیان مذبوحانه تلاش کردند، رهبری جمهوری اسلامی، خامنه ای را از این جنایت مبرا کنند. 

٣- برای نخستین بار در تاریخ بشریت، مردم زخم خورده، عدالت را به دست گرفتند، دادگاه خود را برگزار کردند و به جنایات یک حکومت در قدرت رسیدگی کردند.

٤- کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، به عنوان یک جنایت هولناک حکومتی در تاریخ به ثبت رسید.

٥- دادگاه ایران تریبونال، به یک اقدام تاریخی دست زد و یک حکومت را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم کرد که تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است. از آنجا که قوانین حقوقی بین المللی تحت نظارت نهادهائی هم چون سازمان ملل و یا به وسیله دولت ها تهیه و تنظیم می شوند، در آن ها، نه از محاکمه حکومت ها خبری هست و نه محاکمه آن ها به جرم جنایت علیه بشریت. به گفته قضات دادگاه ایران تریبونال، دادگاه ایران تریبونال، زمینه الحاق محاکمه حکومت ها به جرم جنایت علیه بشریت را به قوانین حقوقی بین المللی فراهم نموده است.

٦- حکم دادگاه ایران تریبونال، یک سند تاریخی و مهم حقوقی است در دست مردم ایران و  فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، که قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.

این دستاوردها بدون حمایت های مردمی، بدون تلاش بی وقفه فعالان کارزار ایران تریبونال، بدون همیاری شاهدان و تلاش حقوقدانان ایران تریبونال که بدون هیچ چشمداشت مالی و سیاسی، با خلوص نیت و به خاطر همبستگی بشردوستانه با مردم ایران، مراحل حقوقی دو مرحله دادگاه را  سازماندهی کردند، امکان پذیر نمی بود. در اینجا، لازم است از همه ی کسانی که با کمک های مالی یا جمع آوری کمک مالی، اهدا تابلو و آثار هنری نقاشی شان، کتاب، آثار موسیقی شان… و همه کسانی که در تمامی این سال ها همراه و همگام کارزار ایران تریبونال بودند، سپاسگزاری کنیم. 

باید به تمامی این مجموعه که جمع وسیعی را از ایران تا سوئد، ،نروژ، آمریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، هلند، سویس، بلغارستان، دانمارک، ایتالیا، ترکیه، بلژیک، آفریقای جنوبی، فرانسه، استرالیا، و کنیا در بر می گیرد، برای به اجرای در آوردن این پروژه تاریخی تبریک بگوئیم.

لیست کمک های مالی مردمی، از نخستین روزی که ایران تریبونال اقدام به جمع آوری کمک مالی کرد، در وب سایت ایران تریبونال موجود بوده است. کمک مالی جمع آوری شده برای دو مرحله دادگاه بالغ بر  ١٨٥٧٢٧ یورو است. ١٠٥٢٠٠ یوروی آن تا ماه اوت ٢٠١٢ و ٨٠٥٢٧ یورو از اوت تا نوامبر ٢٠١٢ جمع آوری شد. هزینه های کارزار تا برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن، بالغ بر ٧٩/٧٦٨٢٠ یورو بوده است. هزینه های مرحله دوم دادگاه تا نوامبر ٢٠١٢ ، بالغ بر ١٨/٩٢٨٥٢ یورو شده است. کل هزینه های کارزار تا برگزاری مرحله دوم دادگاه، بالغ بر ٩٧/١٦٩٦٧٢ یورو است.

جدول بندی زیر، مجموعه هزینه های مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال در لاهه است.

هزینه سفر یازده تن از قضات، اعضای کمیته راهبردی، کمیسیون حقیقت یاب، دادستانی و  چهار تن از همکاران؛ مترجم، مستندساز، نجار و موزیسین: ٧٧/١٩٣٨٣ یورو.

شایان توجه است که شماری از اعضای تیم دادستانی، کمیته راهبردی و تیم حقوقی، از جمله نانسی هورماشیا، کاوه شهروز، پیام اخوان، هدایت متین دفتری،گیسو نیا، حمید صبی، پردیس شفافی، سارا خان و مارال شفافی، هزینه سفر خود به لاهه را پرداخت کردند. حمید صبی، هزینه دو تن از اعضای تیم حقوقی؛ نفیسه حسین و ایلون اسلان لاوی را پرداخت کرد.

هزینه هتل هجده تن از قضات، اعضای کمیسیون حقیقت یاب، اعضای تیم دادستانی، اعضای کمیته راهبردی  و یکی از مترجمان: ٩٧/١٢١٨٧یورو.

شایان توجه است که حمید صبی، هزینه هتل خود، نفیسه حسین و ایلون اسلان لاوی را پرداخت کرد.

هزنیه هتل پنچ تن از شاهدان، سه عضو تیم حقوقی، همکار مستند ساز، موزیسین، خواننده، یک عضو تیم مدیا و راننده مینی بوس: ١٩٥٥ یورو.

شایان ذکر است که تمامی شاهدان ایرانی، هزینه سفر خود به لاهه را پرداخت کردند، دوازده نفر از آنان در منزل دوستان یا در هتل به هزینه خود اقامت کردند.

 اعضای گروه های کاری از جمله تیم مدیا، تیم تدارکات، تیم حفاظت، تیم میز اطلاع رسانی و میز یادگارهای زندان و سایر فعالان و دست اندرکاران گروه های کاری کارزار در لاهه هزینه سفر و هتل خود را شخصا پرداخت کردند.

هزینه سالن دادگاه، دستگاه و اتاق ترجمه، دستگاه های فنی صدا و تصویر، میکروفن، اتاق مدیا، سالن محل جشن و یک مامور حفاظت: ٠٥/٣٤٠٤١ یورو.

هزینه چهار روز(٢٤ تا ٢٧ اکتبر) ساندویچ و چای و قهوه و نوشابه هشتاد تن در دادگاه، شامل قضات، اعضای کمیته راهبردی، اعضای تیم دادستانی، اعضای تیم حقوقی و اعضای گروه های کاری و هزینه ورودی بیست و دو حقوقدان و سه تن از همسران شان به جشن پایان دادگاه: ٨/٣٨٧٩ یورو.

شایان توجه است که چای و قهوه در محل دادگاه برای عموم رایگان بود و هزینه آن را ایران تریبونال پرداخت کرد.

هزینه دو مترجم حرفه ای و یک تندنویس انگلیسی برای ترجمه همزمان و یاداشت تمام مراحل دادرسی: ٦٥/٨٣٤٥ یورو

هزینه تبلیغات: ٨٢/٥٣٩٤ یورو.

شایان توجه است که ایران تریبونال، مسئولیت تبلیغات بین المللی و جذب رسانه های ایرانی و بین المللی برای هر دو مرحله دادگاه را به یک گروه مدیای حرفه ای( The communication group policy plc) انگلیسی واگذار کرد.

هزینه لوازم برقی برای ساخت استودیو پخش مستقیم، وسایل یدگی دستگاه ها و دوربین های فیلم برداری گروه مدیای ایران تریبونال، کابل و سیم های رابط، باطری، هاردیسک، کامپیوتر، اجاره صفحه تلویزیون، کارت و گردبندهای ورودی به دادگاه و سیم کارت های تلفن دو گروه کاری تدارکات و ارتباطات: ٢٩/٢٥٣٣ یورو

هزینه حمل و نقل شهری، شامل اجاره یک دستگاه مینی بوس،  تاکسی و قطار و بنزین، برای جابجائی قضات و حقوقدانان، اعضای تیم حقوقی و گروه مدیا از فرودگاه به هتل و از هتل به محل دادگاه و سپس فرودگاه: ٦٠/٢١٤٧ یورو.

هزینه چاپ و پست کتاب گزارش کمیسیون حقیقت یاب: ٣٧/١٦٩٧یورو.

هزینه های متفرقه شامل، گل، اجاره هفت دستگاه بیسم برای تیم حفاظت، پارکیننگ مینی بوس، لوازم تحریریه، هزینه سالانه وبسایت کارزار: ٨٦/١٢٨٥ یورو

بخشی از هزینه های جنش پایان دادگاه را، به جز هزینه سالن و هزینه ورودی بیست و پنچ تن از مهمانان (حقوقدانان)، که کارزار پرداخت کرد، دو خانواده جان باخته، کبرا غیاثی و اکبر نیلو پرداخت کردند. کل درآمد حاصله از ورودی به جشن، ٢٤٥٠ یورو بوده است. کل هزینه جشن، بالغ بر ٥٢٨٢ یورو بوده که شامل، هزینه غذا، نوشابه، دستگاه های صوتی و هزینه حمل آنها برای اجرای موسیقی، سالن و اتوبوس انتقال شرکت کنندگان از دادگاه به محل جشن می باشد.

برای مشاهده فهرست کمک های مالی، لینک زیر را کلیک کنید.

فهرست کمک های مالی

برای مشاهده هزینه های مرحله اول دادگاه، لینک زیر را کلیلک کنید.

هزینه های مرحله اول دادگاه

کارزار ایران تریبونال

مارس ٢٠١٣