هفتاد و پنج شاهد متشکل از خانواده های جان باختگان دهه شصت و زندانیان سیاسی این دهه در کمیسیون حقیقت یاب که به مدت پنج روز از روز دوشنبه ١٨ تا روز جمعه ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ برابر با روز دوشنبه ٢٩ خرداد تا روز جمعه ٢ تیر ١٣٩١ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد، شرکت کردند. ده تن از شاهدان به دلیل مسائل امنیتی، حاضر نشدند که از شهادت آنها فیلم‌برداری شود. فیلم نُه شاهد نیز که بیشتر آنها از راه دور و از طریق ارتباط تصویری شهادت دادند، به دلیل نقص فنی قابل انتشار نیستند.  فیلم‌ شهادت هایی که در این مجموعه مشاهده می شود، متعلق به پنجاه و شش تن از شاهدان است.  شهادت همه شاهدان در کتاب کمیسیون حقیقت یاب به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

در این مرحله از دادگاه، قضات عضو کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان و شخصیت برجسته و مترقی جهانی، پروفسور اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی، دکتر مری لوئیز اسمال، نویسنده و همکار برجسته کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی، پرفسور دانیل تورپ، حقوقدان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بین الملل، پرفسور ویلیام شباس، حقوقدان ایرلندی و پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران، هفتاد و پنچ تن از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام ها دسته جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه به کمیسیون حقیقت یاب فراخواندند و از آنان تحقیق به عمل آوردند. شاهدان، از چهل شهر و استان  ایران و از میان همه‌ گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند که رژیم جمهوری اسلامی عزیزان شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد.