کتاب در برگیرنده ‏ی گزارش و یافته‏ های کمیسیون حقیقت‏ یاب در رابطه با کشتار زندانیان زندانیان سیاسی در دهه‏ ی ١٣۶٠، شهادت تکان دهنده‏ ی هفتاد و پنج تن از خانواده‏ های جان‏ سپردگان زندان‏ های رژیم در دهه‏ ی ١٣۶٠ و زندانیان سیاسی بازمانده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه است. شاهدان که از تمام مناطق ایران بودند، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن   ٢٠١٢(٢٩ خرداد- ٢ تیر ١٣٩١) در مقابل یک کمیسیون بین ‏المللی حقیقت‏ یاب، متشکل از شش حقوقدان و کارشناس بین‏ اللمللی حاضر شدند و در باره‏ ی جنایات گسترده و تکان ‏دهنده‏ای که جمهوری اسلامی در دهه ‏ی ١٣۶٠ در زندان‏ هایش مرتکب شد، شهادت دادند. کتاب کمیسیون حقیقت‏ یاب، برگ ارزشمند و مهمی برای جنبش دادخواهی و عدالت‏ خواهی مردم ایران است. 

کتاب، با هم‏کاری نینا طوبائی، توسط بابک عماد ترجمه وتدوین شده است. این کتاب ۵۵٠ صفحه‏ ای، توسط انتشارات ایران تریبونال و نشر باران متشر شده است. برای دریافت این کتاب، از طریق ارسال ای میل، با ایران تریبونال تماس حاصل نمائید.