گزارش کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال در باره زندان، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دهه ١٣۶٠

گزارش کمیسیون حقیقت‏ یاب که بر اساس شهادت ٧۵ زندانی سیاسی جان به ‏در برده از اعدام ‏های دهه ١٣۶٠ و خانواده‏ های اعدام شدگان این دهه تنظیم شده است، حاوی نزدیک به هشتاد مورد شکنجه های جسمی و روانی و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و همچنین اشکال مختلف اعدام در زندان‏های جمهوری و بدرفتاری با خانواده های زندانیان سیاسی است. 

برای روئیت گزارش روی عکس کلیک کنید.