دلبر قربان نژاد آبکناری

مادر دلبر قربان نژاد آبکناری (گلی آبکناری)، بتاریخ ٩ خرداد ١٣٠۴ در آبکنار از توابع بندرانزلی، دیده به جهان گشود. مادر گلی آبکناری، سه فرزند‌ش؛ روزبه، ویدا و پروین گلی آبکناری و دامادش مهران شهاب ‌الدین را در دهه ١٣۶٠ از دست داد. 

مادر گلی آبکناری، با زندان ومخفی شدن همسرش از سال‌های پس از کودتای سی ‌و دو پا به عرصه مبارزه دادخواهی گذاشت. او هفت سال را به فاصله سال‌های ١٣۴٨ تا ١٣۵٧ درمقابل زندان‌ های رژیم سلطنتی شاه در انتظار دیدار فرزند بزرگ‌اش روزبه گذراند.

با آغاز سرکوب و دستگیری مخالفان در دهه ١٣۶٠، جمهوری اسلامی روزبه و مهران را در زندان به جوخه مرگ سپرد. ویدا در زمان دستگیری با خوردن سیانور جان باخت و پروین که به پانزده سال زندان محکوم شده بود، در سال ١٣۶۶ در زندان اوین خودکشی کرد.  

مادر گلی آبکناری، از همان سال‌ های نخستین دهه ١٣۶٠ بعد از آنکه جمهوری اسلامی فرزندش روزبه را در سال ١٣۶٢ در زندان اوین به جوخه مرگ سپرد، به جمع مادران خاوران پیوست و تا زمانی که توان راه رفتن داشت با چهره‌ صمیمی و مهربان‌ اش با در دست داشتن عکس‌ فرزندان و دامادش در خاوران در جمع مادران به دادخواهی پرداخت. مادر،  نزدیک به پنج سال را به بیماری الزایمر و کهولت گذراند و در نهایت روز شنبه ٢ تیر ١٣٩٧ در تهران درگذشت.

ویدا (لیلا) گلی آبکناری

ویدا گلی آبکناری، سال  ١٣٣۶ در آبکنار از توابع بندر انزلی به دنیا آمد و به هنگام دستگیری در تهران در ٢٩ تیر ١٣۶١ در جشن عروسی خواهرش در محاصره پاسداران قرار گرفت و با خوردن سیانور به زندگی خود پایان داد. ویدا از فعالان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(اقلیت) بود. ویدا در دوران رژیم سلطنتی نیز فعال سیاسی بود و در سنین جوانی، زمانی که در دبیرستان تحصیل می کرد، به سازمان چریک های فدائی خلق پیوست  ویدا یک مبارز حرفه بود و زندگی خود را وقف مبارزه علیه دو رژیم شاه و شیخ کرد. .

روزبه گلی آبکناری

روزبه گلی آبکناری بتاریخ٢٠ آذر ١٣٢۶ در آبکنار از توابع انزلی به دنیا آمد روزبه در سال ١٣۴٨ در ارتباط با محفلی از مبارزان ضد رژیم سلطنتی دستگیر شد و به یک سال زندان محکوم گردید. پس از رهایی از زندان، بلافاصله بار دیگر به فعالیت پرداخت و به جبهۀ دمکراتیک خلق پیوست و در ارتباط با همین گروه در سال ۵٢ مجدداً دستگیر شد. او این بار به ده سال زندان محکوم شد. روزبه تا سال 57 زندانی بود.

روزبه یک بار در آبان ماه سال ۵٩ دستگیر شد، اما چند روز بعد آزاد شد. بار دوم در  ٢٩ تیر١٣۶١ به خاطر وابستگی به راه کارگر در خانۀ یکی از خویشاوندان، همراه همسر، فرزند دوساله، دو خواهرش ویدا و پروین و همسر پروین، مهران شهاب الدین دستگیر شد. روزبه بتاریخ ٢٢ مرداد ١٣۶٢ در زندان اوین تیرباران شد.

پروین گلی آبکناری

پروین گلی آبکناری بتاریخ ٢٩ بهمن ١٣٢٩ در آبکنار از توابع بندر انزلی به دنیا آمد. او کارمند بانک ملی بود و بتاریخ ٢٩ تیر١٣۶١ به دلیل فعالیت با راه کارگر، همراه خواهرش ویدا، برادرش روزبه گلی آبکناری و همسرش مهران شهاب الدین، عضو دفتر سیاسی سازمان راه کارگر دستگیر شد. پروین پس از یک دوزه بازجوئی و شکنجه در زندان اوین، به پانزده سال زندان محکوم شد. پروین ١٨ آذر ١٣۶۶ در زندان اوین جان باخت. یکی از تواب ها طی سخنرانی که از تلویزیون مدار بسته زندان اوین پجش می شد، به دروغ اعلام کرد که مهران شهاب الدین، همسر پروین با بازجویان همکاری کرده است. پروین بعد از پخش این سخنرانی، ساعت ده همان شب خودکشی کرد.

مهران شهاب الدین

مهران شهاب الدین بتاریخ ٣ خرداد ١٣٢٨ در شهمیرزاد (مازندران) به دنیا آمد. مهران دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه تهران بود که در ارتباط با سازمان چریک های فدائی خلق در سال ١٣٥١ دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد. او در سال ١٣٥٧ از زندان آزاد شد. وی یکی از پایه گذاران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه كارگر)  در تیرماه ١٣۵٨ و عضوی دفتر سياسى اين سازمان بود.  مهران، بتاریخ ٢٩ تیر١٣۶١ دستگیر و ۴ بهمن ١٣۶٢ در زندان اوین تیرباران شد.

تاریخ تنظیم: ١٠ تیر ١٣٩٧ برابر با ٢۴ ژوئن ٢٠١٨