مادر  اقدس نورانی

مادر اقدس نورانی، مادر جناب، بتاریخ ۴ شهریور ١٣١٢ در رشت دیده به جهان گشود و اول خرداد ١٣٨٩ در قزوین دیده برجهان فروبست. مادر جناب از اعضای مادران خاوران بود که تا واپسین لحظات زندگی اش، همراه با سایر مادران و خانواده های خاوران به دادخواهی فرزندش شهرام جناب و تمامی جان باختگان دهه شصت پرداخت. مادر جناب، مانند دیگر مادران و خانواده های خاوران، به جوهر آزادمنشی و رهایی طلبی مبارزه فرزند خود شهرام وفادار بود.

شهرام را جمهوری اسلامی در رابطه با سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در تابستان ١٣۶٠ در تهران دستگیر و در مدت کوتاهی در زندان اوین تیرباران کرد.  

مادر جناب، خود زنی مبارز بود و در کمیته زنان سازمان پیکار و جمع خانواده های جان باختگان و زندانیان آن فعالیت داشت. وی بارها با معرفی خود به عنوان مادر زندانیان پیکار به دیدارآنان دربند رفته بود. خود نیز از سال١٣۶٠تا ١٣۶٣ در زندان بسر برد. پس از آن، طی سال های بعد در فعالیت های افشاگرانه خانواده های جان باختگان چپ و کمونیست پیگیرانه فعال بود. مادر اقدس به بیست سال زندان محکوم شد، اما در سال ١٣۶٣ با بیست سال ممنوع الخروجی آزاد شد. بعدها این حکم نیز شکسته شد، اما مادر اقدس هرگز قصد سفر از ایران را به دلایلی از جمله فعالیت‌ های دادخواهانه و بیماری نداشت. 

شهرام جناب

شهرام جناب بتاریخ ۵ مهر ١٣٣۶ در آبادان. به دنیا آمد. او بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، در سال ١٣۵۵ در دانشگاه ملی به تحصیل در رشته فیزیک پرداخت. شهرام  بتاریخ اول مرداد ١٣۶٠ به خاطر فعالیت با سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، توسط پاسداران جمهوری اسلامی در تهران دستگیر  شد و در تاریخ ١٣ مرداد ١٣۶٠ در زندان اوین تیرباران و در محلی بی ‌نام و نشان در خاوران دفن شد.