مادر مهین عبدی رودگریان

مادر مهین عبدی رودگریان، مادر جان باخته ولی الله رودگریان از اعضای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه­ کارگر بود. مادر رودگریان، از جمله مادرانی بود كه به گفته “مادران میدان مه” (آرژانتین)، شاهد دو زایش بودند: یك بار شاهد زایش فرزند خود بودند و بار دوم توسط فرزندان خود زاده شدند و چشم شان بر واقعیات جهان و مبارزه برای تغییر آن گشوده شد. او تا زمانی كه قوای جسمی اش اجازه می­داد همواره پای ثابت برگزاری مراسم خاوران در آستانه هر نوروز بود. مادر رودگریان، در تشكل خانواده ­های جان ­باختگان آمل نقشی فعال داشت و سال­ها در مراسم یادبود جان ­باختگان از گرایش ­های مختلف شركت می كرد و در مقابل تهدیدات رژیم سر فرود نمی ­آورد  وی  تیر ١٣٩٢ در شهر آمل چشم از جهان فروبست.

ولی­ الله  رودگریان

در سال ١٣٣٣ در شهر آمل متولد شد و در سن ٢٩سالگی در ١٢ اردیبهشت ١٣۶٢به خاطر وابستگی به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، در زندان اوین به جوخه اعدام سپرده شد. ولی ­الله رودگریان آموزگار  و متاهل بود.