مادر شهربانو قریشی

مادر شهربانو قريشي، مادر سعادت،  مادر جان باختگان عليرضا سعادت از أعضاي سازمان پيكار و محمدرضا سعادت از اعضاي بخش دانشجويي سازمان پيكار است كه هر دو را جمهوری اسلامی در سال ١٣۶٠ به قتل رساند. علیرضا در شهریور ١٣۶٠ در زندان اوین به جوخه مرگ سپرده شد و محمدرضا را جمهوری اسلامی در زندان چالوس در زیر شکجه به قتل رساند.

مادر سعادت به همراه همسرش در تمام سال هایی که خانواده ها در خاوران مراسم های سالگرد برگزار می کردند و یا در آنجا جمع می شدند، حضور فعال داشتند. مادر سعادت شعري براي خاوران داشت كه هميشه در جمع خانواده هاي جانباختگان مي خواند. او و همسرش تلاشي هميشگي براي جنبش دادخواهي داشتند و به همين خاطر نيز مانند فرزندانشان طعم زندان و شكنجه را چشيدند. مادر بعد از مرگ دو فرزندش، آنچه در توان داشت در اين راه انجام داد. مادر بسیاری از مادران خاوران، سالهاي واپسین عمرش  بيمار شد و دیگر نتوانست به خاوران برود.  

علیرضا سعادت نیاکی

علیرضا سعادت نیاکی، به سال ١٣٣١ در شهر آمل به دنیا آمد. در سال ١٣۵٠ به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه یافت. از سال ١٣۵۵ فعالیت خود را با بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین آغاز کرد و سپس بعد از تغییر نام این سازمان به پیکار در سال پنجاه‌وهشت، فعالیت خود را با این سازمان ادامه داد. بعد از انقلاب، مسئولیت کمیته شمال  سازمان پیکار به او سپرده شد. سال ١٣۵٨ از طرف پیکار به کردستان منتقل شد و دو سال در آنجا بعنوان پزشک کار کرد. وی اوایل سال ١٣٦٠ به تهران منتقل گردید و در همان سال دستگیر و بتاریخ ٢۵ شهریور ١٣٦٠  در زندان اوین به جوخه مرگ سپرده شد. علیرضا را جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده اش در نهان و پنهان در خاوران به خاک می سپارد. علیرضا مجرد و فارغ التحصل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود.

محمدرضا(مهران) سعادت نیاکی

محمدرضا سعادت نیاکی، به سال ۱۳۳۸ در شهر آمل به دنیا آمد. او مجرد و زمانی که در سال ١٣٦٠ دستگیر شد، دانشجوی سال آخر رادیولوژی بود. محمدرضا را جمهوری اسلامی در تابستان ١٣٦٠ در مشهد دستگیر می کند و بعد از انتقال او به زندان چالوس، وی را در زیر شکنجه به قتل می رساند. از زمان دستگیری و قتل او در زیر شکنجه اطلاعاتی در دست نیست.