مادر عزت سلیمانی

مادر عزت سلیمانی، مادر دو جان باخته یدالله و لطف الله صادقی است. لطف الله در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، سه روز مانده به پیروزی انقلاب، در مقابل کلانتری ۱۲۸ کشته شد. یدالله را جمهوری اسلامی در جریان در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام کرد.

مادر صادقی، یکی از مادران مقاوم  و دادخواه خاوران بود که تا تنی سالم داشت با زحمت و تلاش زیاد و با چند اتوبوس خود را به خاوران می‌رساند تا یاد پسرش یدالله را زنده نگاه دارد. گاهی نیز از آن‌جا به بهشت زهرا می‌رفت تا یاد پسر دیگرش لطف‌الله را زنده کند.

مادر صادقی، بتاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸  در تهران درگذشت و در قطعه ۹ بهشت زهرا، کنار پسرش لطف اله به خاک سپرده شد.

یدالله صادقی

جمهوری اسلامی یدالله را در تابستان ۱۳۶۷ در تهران اعدام کرد و همراه صدها تن دیگر، او را در خاوران در گورهای دسته جمعی بی نام نشان به خاک سپرد. اطلاعات بیشتر از وی به دست نیامد.