مادر ناجيه پيوندی

مادر ناجيه پيوندی، مادر پناهی، در  سال ١٣٠٣ در تبریز دیده به جهان گشود و در تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٣ در تهران درگذشت. مادر پیوندی، معلم بازنشسته و مادر جان باخته مهرداد پناهی شبستری بود که جمهوری اسلامی او را در شهریور ١٣۶٧ در زندان اوین تیرباران کرد و جسد وی را همراه با سایر زندانیان که همزمان با او در زندان اوین تیربارن شده بودند، در یکی از گورهای دسته جمعی در خاوران به خاک سپرد. عوامل جمهوری اسلامی مادر پناهی را تا زمانی که فرزندش مهرداد در زندان زنده بود، مرتب مورد اذیت و آزار قرار می دادند.

مادر پیوندی، به مدت بیست‌وپنج سال، تا زمانی که بیماری توان حضور در خاوران را از ایشان گرفت، به طور مرتب صبح هر روز جمعه برای زنده نگاه داشتن یاد فرزنش به گورستان خاوران می رفت. مادر پیوندی را عوامل امنیت جمهوری اسلامی به دلیل اینکه مرتب به خاوران می رفت، تهدید، بازداشت، احضار و بازجوئی می کردند. مادر پناهی هرگز دست از دادخواهی برای فرزندش برنداشت.

مهرداد پناهی شبستری

مهرداد پناهی شبستری، فرزند ناجيه پيوندی و حسن پناهی شبستری، در سال ١٣٣٤ در تهران به دنیا آمد. مهرداد، مجرد و دانشجوی مدرسه عالی بازرگانی تهران بود. عوامل امنیتی جمهوری اسلامی، مهرداد را در رابطه با سازمان چریک های فدایی خلق(اقلیت) در دی ماه ١٣٦٢ دستگیر کردند و پس شکنجه او در زندان اوین،  او را در فروردين ١٣٦۵ در دادگاهی چند دقیقه ای بدون وکیل و حق دفاع از خود، به سه سال زندان محکوم کردند. مهرداد رادر حالی که تنها چند ماهی از حکم اش مانده بود، در تاریخ ٩شهریور ١٣۶٧ به نزد کمیسیون مرگ بردند و بعد از چند سئوالی که از او پرسیدند، او را را تیرباران کردند. پیکر مهرداد را همراه با زندانیان دیگری که همان روز در زندان اوین اعدام شده بودند، در خاوران در یکی از گورهای دسته جمعی در نهان و پنهان و بدون اطلاع خانواده اش به خاک می سپارند. مهرداد تا زمان اعدام، در بند شش آموزشگاه اوين محبوس بود.