برای زندگینامه مادران خاوران اینجا را کلیک کنید.

برای نمایشگاه عکس خاوران اینجا را کلیک کنید.

خاکسپاری و یادمان

دادخواهی تا آخرین لحظات زندگی

عاشقانه زیستن با باغ چراغ ها

زنان مبارزی که پرچم مقاومت و دادخواهی را در خاوران برافراشتند