مصاحیه تلویزیون پرتو با پیام اخوان، مادر عصمت، فرشید آریان، بهروز پرتو و ایرج مصداقی بعد ازاعلام حکم نهایی دادگاه ایران تریبونال توسط قاضی کریگلر رئیس دادگاه در لندن.