در باره ی ایران تریبونال

اواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های جان سپردگان دهه ی ١٣٦٠، که در اردوئی تابستانی در یکی از جزایر اطراف شهر استکهلم شرکت کرده بودند، کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣٦٠، با یاری و همراهی فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند. ادامه 

شهادت نامه و اظهارنامه حقوقی

به منظور تکمیل اسناد جنایات رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها در دهه شصت، ایران تریبونال به یاری خانواده های جان سپردگان در زندان ها در دهه شصت و زندانیان سیاسی این دهه نیازمند است. دو فرم زیر به منظور جمع آوری اطلاعات در این زمینه تنظیم شده اند. اطلاعات خود را از طریق پر کردن این فرم ها در اختیار ایران تریبونال قرار دهید. چنانچه برای پر کردن فرم ها به مشکل برخورد کردید، پاسخ به سئوالات را در ورد(word) به فارسی بنویسید و به آدرس ایمیل ایران تریبونال ارسال نمائید.

فرم خانواده های جان سپردگان     فرم زندانیان سیاسی

اطلاعات در مورد جان سپردگان دهه شصت

گورستان خاوران و ده ها گورستان بی نام و نشان در ایران، محل دفن هزاران زن و مردی است که در دهه ۶٠ در زندان های جمهوری اسلامی قتل عام شدند. برای تکمیل و اصلاح لیست اسامی و مشخصات جان سپردگان، ایران تریبونال به یاری خانواده ها و خویشاوندان و آشنایان جان سپردگان و زندانیان سیاسی دهه شصت نیازمند است.با وارد کردن اطلاعات خود در فرم زیر به اصلاح و تکمیل لیست جان سپردگان یاری رسانید.

فرم ثبت مشخصات      لیست اسامی جان سپردگان