ایران تریبونال چیست؟

دادگاه مردمی بین‌المللی ایران تریبونال (دادگاه ایران)، یک ابتکار عمل مردمی است که با الهام از خواسته‌های عدالت‌جویانه و دادخواهانه مادران خاوران، که فرزندانشان را در دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست دادند، تشکیل شد. این دادگاه، بیان کثرت‌گرایی حقوقی و پُر کردن خلا قانونی توسط جمع قابل توجهی از زندانیان سیاسی دهه شصت و خانواده های زندانیان سیاسی است که در دهه شصت اعدام شدند. آنها به این وسیله عدالت را خود، با همکاری جمع کثیری از وکلا، قضات و دادستان‌های متعهد به مردم و عدالت‌خواه جهانی و حمایت‌ فعالان کارگری، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، فعالان عرصه هنر، ادبیات، کودکان و دیگر زمینه های مبارزاتی،  به دست گرفتند.

مادران خاوران

کشتار زندانیان سیاسی

تازه ها