آنه بورلی متولد نیوزلند است و در آنجا تحصیل کرده است. وی، سال ١٩٥٩، به لندن رفت. از آن زمان به بعد، به غیر از یک سال که برای سازمان ملل در کرواسی کار کرد، در این شهر ساکن شد. آنه بورلی، سال ١٩٦٨، به سازمان عفو بین الملل پیوست و تا سال ٢٠٠٢، برای این سازمان کار کرد. وی، در زمان های مختلف، محقق عفو بین الملل در رابطه با کشورهای زیادی، از جمله بریتانیا و آمریکا بوده است. طولانی ترین مدت کار تحقیاتی اش در رابطه با ترکیه، یونان، قبرس و ایران بوده است که از ١٩٧٢ تا ١٩٨٤ طول کشید. وی در راس دو هئیت عفو بین الملل در سال های ١٩٧٩ و ١٩٨٠ به ایران سفر کرد. آنه بورلی، از ١٩٨٠، مدیر بخش اروپائی عفو بین الملل بود. وی، به مدت کوتاهی، پیش از آنکه بازنشسته شود، مشاور ویژه رئیس عفو بین الملل بود. آنه بولی، بین سال های ١٩٩٧ و ١٩٩٨، از عفو بین الملل مرخصی گرفت و یک نهاد حقوق بشری را در کرواسی بنیان گذاشت. بلافاصله بعد از آن، به مدت شش ماه، رئیس دفتر کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل در کرواسی شد.