پرفسور اریک دیوید، استاد حقوق کیفری بین الملل، و از سال ٢٠٠٣ رئیس مرکز حقوق بین الملل دانشگاه آزاد بلژیک است. وی، از اول اکتبر ٢٠٠٩ به سمت “استاد ارشد ” انتخاب شد. اریک دیوید، دروس حقوق بین الملل عمومی، عرف حقوق بین الملل، حقوق کیفری بین المللی و قانون درگیری های مسلحانه را در دانشگاه آزاد بروکسل تدریس می کند. دیوید، نویسنده دو کتاب معروف “مزدوران و داوطلبان بین المللی در حقوق عمومی بین المللی” و “اصول قانون درگیری های مسلحانه” است که هردو برنده جایزه شده اند. دیوید، عضو کمیسیون حقیقت یاب بشردوستانه بین المللی است. او، مشاور دیده گاه های حقوقی برای سازمان ملل، وکلای بلژیکی و خارجی و سازمان های غیردولتی است. اریک دیوید، عضو کمیسون های حقیقت یاب و داوری است. دیوید، مشاور حقوقی دادگاه راسل در باره انحرفات قانونی از حقوق بشر در اسرائیل و نقض حقوق بشر در فلسطین است. او استاد مهمان در شماری از دانشگاه های خارجی است.

Professor Eric DAVID (Belgian) Professor of International Criminal Law, president of the centre for International Law of ULB since 2003. « Professor Emeritus » since October 1st, 2009. He has lectured at the Free University of Brussels (U.L.B.) for the following courses : Public International Law, International Institutional Law, International Criminal Law and Law of Armed Conflicts. Eric David is author of Two prize winning books: “Mercenaries and International Volunteers in Public International Law” and “Principles of the Law of Armed Conflicts”. Member of the International Humanitarian Fact-Finding Commission. Legal opinions for the UN, Belgian and foreign lawyers, NGOs. Member of fact-finding missions and arbitration commissions. Eric David is legal adviser to Russell Tribunal inquiry into the legal ramifications of Israel's human rights and humanitarian law violations in Palestine. He is Visiting Professor in numerous foreign universities.