اطلاعیه شماره ۴: جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد

به درخواست دادستان پرونده نوری، جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری، ساعت یک و نیم بعداز ظهر چهارشنبه ۴ مارس ٢٠٢٠ در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه در این جلسه، دوران بازداشت موقت نوری را به دلیل ادامه تخقیقات در باره او وکثرت شاکیان و شاهدان پرونده، تا اول آوریل ٢٠٢٠ تمدید کرد..

دیده‌ بان ایران

 ۴ مارس ٢٠٢٠ برابر با ١۴ اسفند ١٣٩٨