اطلاعیه مطبوعاتی شماره ٢در باره پرونده حمید نوری

جلسه مذاکره برای تمدید مدت بازداشت حمید نوری، بعداز ظهر روز چهارشنبه ١١دسامبر ٢٠١٩، در دادگاه استکهلم برگزار شد. مدت بازداشت حمید نوری به درخواست دادستان، به اتهام “نسل کشی” و ” قتل گروهی”،  به مدت چهار هفته تا ٨ ژانویه ٢٠٢٠تمدید شد.

همه کسانی که او را در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی می‌شناسند و می‌توانند بر دست داشتن او در این جنایت، صحه بگذارند، از جمله آن دسته از زندانیان سیاسی که در زمان کشتار تابستان شصت‌هفت در زندان گوهردشت بوده و یا خانواده‌هایی که عزیزانشان در زندان گوهردشت در این کشتار به قتل رسیده‌اند، می‌توانند در جهت تقویت این پرونده از او شکایت کنند. هیچ محدودیت حقوقی، قضایی و جغراقیایی برای شکایت از او وجود ندارد. برخلاف تبلیغاتی که انجام می‌شود و هدف از آن بازداشتن دیگران از ورود به این پرونده است، هرچه تعداد شاکیان بیشتر باشد و برهویت او و اقدامات ضدبشری او صحه گذاشته شود، محاکمه او را آسان‌تر می‌کند. در هیچ محاکمه‌ و پرونده قضایی دیده نشده است که شکایت و شهادت شاکیان بیشتر، حتی اگر گفته‌های آنان متفاوت باشد، خللی در محاکمه متهمی ایجاد کرده باشد. این پرونده باز است و در مالکیت کسی نیست. همه کسانی که حمید نوری را می‌شاسند و می‌توانند علیه او شهادت دهند، می‌توانند در سوئد وکیل بگیرند و علیه او شکایت کنند. چنانچه کسانی باشند که نخواهند و یا  نتوانند به تنهایی اقدام به شکایت علیه او کنند، می‌توانند به یکی از پرونده‌هایی که تاکنون علیه او تشکیل شده‌اند، از جمله پرونده «دیده‌بان ایران» به‌پیوندند.

این نیز باید اضافه شود که هیچ وکیل و حقوقدانی نمی‌تواند از خارج از سوئد علیه او پرونده تشکیل دهد.  شکایت از او باید از داخل سوئد و از سوی وکلای سوئدی انجام گیرد. به این نیز باید اشاره کرد که گرفتن وکیل در سوئد، در رابطه با پرونده‌هایی که در رابطه با جنایت علیه بشریت، نسل کشی  و جنایت جنگی هستند، برای کسی هزینه ندارد. دولت سوئد هزینه‌‌ی وکیل را و در برخی مواقع نیز هزینه سفر شاکیان و شاهدان پرونده را پرداخت می‌کند.

iranwatch@irantribunal.com

دیده‌بان ایران

١١دسامبر ٢٠١٩برابر با ٢٠آذر ١٣٩٨