و همه مادران و پدران دادخواهی که فرزندانشان در دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند

ایران تریبونال به پاس مقاومت و مبارزات مادران خاوران و ایستادگی همه ی مادران و پدرانی که فرزندانشان در دهه  شصت در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند، برنامهای در روز شنبه ٢٣سپتامبر ٢٠١٧، در ساعت پنج و سی دقیقه بعداز ظهر در مرکز اقدام حقوق بشر عفو بین‏ الملل در لندن برگزار می‏کند.  

مادران خاوران با ایستادگی و مقاومت و همچنین مبارزات دادخواهانه‏ ی خود، جنبشی با دیواری عظیم در مقابل فراموشی و سکوت بوجود آوردند، که بستری شد برای فعالیتهای گسترده اعتراضی، دادخواهانه و عدالتخواهانه ‏‏در رابطه با کشتار زندانی سیاسی در ایران و خارج از ایران.

در این برنامه، میزگردی متشکل از مادر عصمت، نازلی پرتوی، رویا رضایی جهرمی، شهناز کایدپور، شنهاز مدنی، مرسده قائدی، هدایت متین دفتر و حمید صبی برگزار خواهد شد که نگاه جامعی دارد به شکل گیری جنبش مادران و خانواده‏ ها از ابتدا تاکنون، دستاوردها، تاثیرات و تجارب آن.

هنرمندان مهمان این برنامه، شیرین مهربُد، خواننده و فعال دادخواهی، و مجید کاظمی، آهنگساز و ترانه‏ خوان که بتازگی آلبومی با همکاری ترانه سرای نامدار ایران، ایرج جنتی عطائی، منتشر کرده است، خواهند بود.

آدرس محل برگزاری برنامه:

Amnesty International Action Centre

25 New Inn Yard , Lodnon EC2A  3EA     

آفیش برنامه