راه پیمائی بزرگ دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در حمایت از مبارزات دادخواهانه مادران خاوران و خانواده های جان باختگان دهه شصت، با فراخوان مشترک فعالان بنیاد ایران تریبونال و کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)، شنبه ١۵ سپتامبر ٢٠١٨ برابر با ٢۴ شهریور ١٣٩٧ در استکهلم برگزار شد.

همان‌گونه که شایسته این حرکت بزرگ دادخواهی بود، با استقبال و شرکت جمع وسیعی از ایرانیان آزاده و دادخواه که از شهرهای مختلف سوئد، از کانادا، از انگلستان، از نروژ، از فنلاند و آلمان آمدند، مواجه شد. این راه‌پیمائی تاریخی در این سطح میسر نمی‌بود، اگر با ا