فیلم برنامه تجلیل  از مادران خاوران و همه مادران و پدران دادخواهی که فرزندان شان در دهه شصت در زندان های جمهوری اسلامی جان باختند

بنیاد ایران تریبونال به پاس مقاومت و مبارزات مادران خاوران و ایستادگی همه ی مادران و پدرانی که فرزندان شان در دهه شصت در زندان های جمهوری اسلامی جان باختند، برنامه ای در تاریخ ٢٣ سپتامبر ٢٠١٧ در مرکز اقدام حقوق بشر عفو بی الملل در لندن برگزار کرد.

این برنامه در شش بخش به اجرا در آمد. برای دسترسی آسانتر به فیلم ها، فیلم مربوط به هر بخش به طور جداگانه در زیر در دسترس می باشد. متاسفانه به دلیل نقض فنی، فیلم ترانه خوانی شیرین مهربُد و مجید کاظمی قابل پخش نیست.  

  • پیش گفتار: مرسده قائدی، مجری برنامه
  • ترانه خوانی: شیرین مهربُد
  • تاریخچه مبارزات مادران خاوران: پیوند باشکندی
  • پیام مادران آرژانتین و مادران شیلی به برنامه در همبستگی با مادران خاوران – معرفی: اکرم بیرام وند
  • میزگرد: مرسده قائدی، مادر عصمت، نازلی پرتوی، حمید صبی، شهناز کایدپور، رویا رضایی جهرمی، شهناز مدنی، هدایت متین دفتری
  • ترانه خوانی: شیرین مهربُد، مجید کاظمی

پیش گفتار

درآمدی برجنبش مبارزاتی مادران خاوران

پیام مادران آرژانتین و مادران شیلی به برنامه تجلیل از مادران خاوران