توضیحی در باره حکم ابد در سوئد در رابطه با حکم حمید نوری

دادگاه استکهلم روز پنجشنبه ١٤ژوئیه برابر٢٣ تیر برای حمید نوری به جرم دست داشتن در قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ١٣٦٧ حبس ابد صادر کرد.
حبس ابد در سوئد شدیدترین و بالاترین حکمی است که به یک مجرم داده می‌شود. حکم ابد در سوئد محدودیت زمانی ندارد، اما متهم می‌تواند بعد از یک دوره زمانی مثلا ده ساله، درخواست کند به او حکم قطعی بدهند. بنابر شدت و ضعف جرم، دادگاه در این باره تصمیم می‌گیرد. چنانچه اگر رای به قطعی کردن حبس او داده شود، در نهایت حکمی که ممکن است دادگاه صادر کند، مطابق قوانین سوئد ١٥ تا ١٨ سال خواهد بود. با این حال در تاریخ قضایی سوئد در معدود پرونده‌هایی دادگاه درخواست زندانی را برای قطعی کردن حکم او نپذیرفته است. چند زندانی در زندان‌های سوئد هستند که جرم سنگین مرتکب شده‌اند، حکم ابد گرفته‌اند و بعد از سی سال هنوز در زندان بسر می‌برند. در صورتی که حکم قطعی داده شود، زندانی بعد از سپری کردن دوسوم حکم‌اش از زندان آزاد می‌شود. زندانی در سوئد صرفنظر از نوع جرم و حکم‌اش، بعد از سپری کردن دوسوم حکم‌اش، آزاد می‌شود.
دادگاه جرم حمید نوری را سنگین عنوان کرده است و اگر دولت سوئد او را با جمهوری اسلامی معامله نکند، این امکان وجود دارد که حکم او قطعی نشود و همچنان در زندان بماند. همه چیز بستگی به شرایط زمانی و پرونده و وضعیت نوری در زندان دارد. چنانچه دادگاه بعد از ده سال رای به قطعی کردن حکم نوری بدهد و او را به پانزده یا هجده سال زندان محکوم کند، با احتساب ده سال زندانی که سپری کرده است، او را بعد از سپری کردن دوسوم حکم‌اش، آزاد می‌کند. برای مثال، اگر به او بعد از ده سال، هجده سال حکم قطعی بدهند، نوری بعد از دوازده سال از زندان آزاد می‌شود. او دو سال بعد از قطعی شدن حکم‌اش از زندان آزاد می‌شود.
در حکم نوری آمده است که او بعد از گذراندن دوران محکومیت‌اش آزاد و از سوئد اخراج می‌شود و حق برگشت به سوئد را نخواهد داشت. توضیحاتی که فوقا داده شد، حکم دادگاه را در این مورد روشن می‌کند.

بنیاد ایران تریبونال
جمعه ١٥ ژوئیه ٢٠٢٢ برابر با ٢٤ تیر ١٤٠١