جفری نایس وکیل ارشد بریتانیائی است. وی در سال ٢٠١٢ به پروفسوری حقوق در کالج گرشهام منسوب شد. از سال ١٩٨٤ به صورت پاره وقت به قضاوت اشتغال داشته است. در سال ٢٠٠٩ به معاونت کانون وکلای استاندارد انتخاب شد. سر جفری نایس، دادستان دادگاه جنایی بین المللی(ICTY) در رابطه با یوکسلاوی سابق بوده است. بخش عمده فعالیت های حقوقی نایس از زمان حضورش در آی سی تی وای، مریوط به پرونده های دادگاه جنائی بین المللی(ICC) و گروه های صدمه دیده به طور رایگان بوده است که پرونده آنان در دادگاه بین المللی مورد بررسی قرار نمی گرفتند، از جمله، گروه هائی از ایران و برمه بوده است.