براساس آمار گروه ارتباطات بین المللی رسانه ای(The Communication Group Plc )، که مرکز آن در لندن است، به فاصله نوزده اکتبر تا پانزده نوامبر ٢٠١٢ نیم میلیارد و نیم در سراسر جهان در جریان دادگاه لاهه و کشتار زندانیان سایسی قرار گرفته اند. در این آمار که در سایت کارزار ایران تریبونال منتشر شده است، ده ها تلویزیون، روزنامه، نشریه، بولتن خبری و سایت، از خاورمیانه تا استرالیا و کانادا و اروپا و آمریکا دادگاه را در این فاصله تحت پوشش قرار داده و خبر آن را منتشر کرده و در باره آن مطلب و مقاله نوشته اند.

براساس آمار همین گروه،  میان پانصد تا شصت میلیون نفر نیز به فاصله چهارده تا سی ژوئن ٢٠١٢، مرحله اول دادگاه را در سراسر جهان تحت پوشش قرار دادند. براساس این آمار، گستره پوش رسانه ای مرحله اول به لحاظ تعدد رسانه ها، وسیع تر از مرحله دوم بوده است.

دو آمار موجود، شامل پخش مستقیم تلویزیونی و اینترنتی کارزاز ایران تریبونال و ده ها تلویزیون و رسانه فارسی زبان که هردو مرحله دادگاه را تحت پوشش قرار دادند نمی شود. نزدیک به چهل میلیون نفر در ایران از طریق پخش مستقیم دادگاه و تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی در جریان هردو مرحله دادگاه گرفتند. طبق این آمار، در مرحله اول، هقت میلیون نفر از طریق بی بی سی فارسی، 9 میلیون نفر از طریق صدای آمریکا، هشت میلیون نفر از طریق تلویزیون من و تو و پانزده میلیون نفر از طریق تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در آمریکا و کانادا و استرالیا و تلویزیون های کردی زبان در ایران در جریان دادگاه قرار گرفتند. به این آمار باید، آمار باید ده ها رادیوی محلی و سراسری که صدای شان در ایران شنیده می شود اضافه کرد. بخش وسیعی از این آمار چهل میلیونی، همزمان از طریق پخش مستقیم در جریان هر دو مرحله دادگاه قرار گرفتند.

برای روئیت آمار پوشش خبری دادگاه عکس زیر را کلیک کنید:

برای روئیت آمار پوشش خبری کمیسیون حقیقت یاب عکس زیر را کلیک کنید:

لینک هائی که در سند زیر ملاحظه می شوند، بخشی از انعکاس خبری مرحله اول محاکمه رژیم جمهوری اسلامی است که به فاصله روزهای ١٤تا ٢۵ژوئن ٢٠١٢در لندن برگزار شد .

به لینک شماری از روزنامه ها، رادیوها و تلویزیون های محلی جهانی و گروهی، از جمله العربیه و بی بی سی ورلد، صدای آمریکا، چند روزنامه آلمانی و اسپانیائی و آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی و رادیو و تلویزیون و سایت های ایرانی که دادگاه لندن را پوشش خبری دادند، دسترسی پیدا نکردیم. به محض دسترسی به آنها، به این لیست اضافه خواهیم کرد.