کتاب ارزشمند دادگاه مردمی تاریخی ایران تریبونال به انگلیسی با ۶۶٩ صفحه، اکنون در سایت آمازون در دسترس عموم قرار گرفته است.خواننده در این کتاب با روندکار دادگاه ایران تریبونال و محاکمه جمهوری اسلامی، که به مدت سه روز، از ٢۵ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ (۴ تا ۶ آبان ١۳٩١)در سالن اکادمی حقوق بین‌الملل کاخ صلح لاهه برگزار شد، آشنا می‌شود. محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، موثرترین، بی‌سابقه‌ترین و تاریخی‌ترین اقدام مردمی در جنبش دادخواهی ایران در صد سال اخیر است.