جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار می شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری، به درخواست دادستان پرونده او و موافقت دادگاه، فردا چهارشنبه ١۶ سپتامبر ٢٠٢٠، ساعت ٩  صبح در  سالن ۵ دادگاه استکهلم برگزار می شود.

دیده‌بان ایران

سه‌شنبه ١۵سپتامبر ٢٠٢٠