جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار می شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری، به درخواست دادستان پرونده او و موافقت دادگاه، فردا سه شنبه ۵ ژانویه ٢٠٢١، ساعت ٩ صبح در دادگاه استکهلم برگزار می‌شود.

دیده‌بان ایران

دو‌شنبه ۴ ژانویه ٢٠٢١