جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار نمی شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری فردا ۳۰ مارس ٢٠٢١ برگزار نمی‌شود. دادستان پرونده حمید نوری، خانم کریستینا لیندهوف کارلسون ، امروز  تقاضای برگزاری جلسه فردا ۳۰ مارس را به دادگاه ارایه داد، اما وکیل حمید نوری در پاسخ به درخواست دادستان برای برگزاری جلسه، بعد از هماهنگی با متهم، خواهان برگزار جلسه فردا نشد. براساس تصمیم دادگاه استکهلم، مدت بازداشت موقت حمید نوری به مدت چهار هفته تا روز سه‌شنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲١ تمدید شد.

دیده‌بان ایران

۲٩ مارس ۲۰۲١