جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار می شود

جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری، فردا پنجشنبه ١ ژوئیه ٢٠٢١ ، ساعت ده و نیم صبح، به‌وقت اروپای مرکزی، در دادگاه استکهلم برگزار می‌شود.

شایان توجه است که محاکمه حمید نوری از روز سه‌شنبه ١٠ اوت ٢٠٢١ آغاز می‌شود و اواسط آوریل ۲٠۲۲ به پایان می‌رسد.

دیده‌بان ایران(Iran Watch)

۳٠   ژوئن  ۲۰۲١