جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری فردا برگزار می شود

به درخواست دادستان پرونده حمید نوری، جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت او، چهارشنبه ١۹ اوت  ٢٠٢٠، ساعت ١١ صبح در  سالن ۵ دادگاه استکهلم برگزار می شود.

دیده‌بان ایران

سه‌شنبه ١٨اوت ٢٠٢٠