حضور هیئت نمایندگی بنیاد ایران تربیونال در مراسم یادمان موریس کوپیتورن

حضور هیات نمایندگی بنیاد ایران تریبونال در مراسم یادبود موریس کاپیتورن، رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال. این مراسم روز شنبه ١۳ آوریل ٢٠١٩ تحت عنوان  ” جشن زندگی برای موریس کاپیتورن” در وانکور کانادا برگزار شد.