حمید صبی(انگلستان) حمید صبی، لیسانس خود را در سال ١٣٤٩ از دانشگاه تهران اخذ کرد و درجه حقوق خود را در سال ١٣٥٣از دانشگاه داندی اسکاتلند دریافت نمود. حمید صبی، در سال ١٣٥٤به عضویت کانون وکلای تهران در آمد. وی در سال ١٣٦٢ توسط دادگاه انقلاب از کانون وکلا اخراج شد و ایران را در همان سال ترک کرد و به تبعید در کشور انگلستان رفت. وی، در لندن مقیم شد و دفتر حقوقی صبی و همکاران را در این شهر تاسیس کرد. حمید صبی، در امر داوری و حل اختلاف بین المللی بسیاری علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است. حمید، به مدت دو سال، از سال ١٣٤٧ تا ١٣٤٩دبیر انجمن دانشجویان ایران در ارتباط با سازمان ملل و در سال ١٣٤٨رئیس کنفرانس وحدت آفریقا ( ISMUN)، کامپالا اوگاندا بود. حمید صبی، عضو شورای دانشجویان دانشگاه داندی در سال های ١٩٧٢ تا ١٩٧٣ و بنیانگذار و رئیس شورای پیشرفت فرهنگی و اجتماعی یهودیان تهران در سال های ١٣٥٤-١٣٥٦بود. وی، هم چنین موسس و عضو روشنفکران یهودی ایران در سال های ١٣٥٧- ١٣٥٨ بود.