خبر: جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد

به درخواست دادستان پرونده نوری، دوران بازداشت حمید نوری، صبح روز چهارشنبه ١ آوریل ٢٠٢٠ در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه در این جلسه، دوران بازداشت موقت نوری را تا ٢٩ آوریل ٢٠٢٠ تمدید کرده است.

دیده‌ بان ایران

 ١ آوریل ٢٠٢٠ برابر با ١٣ فروردین ١٣٩٩