درخواست حمید نوری برای شهادت سه همکارش در ایران

وکلای حمید نوری از دادگاه درخواست کردند که اجازه دهد مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه(ناصریان) و سیروس شیخ‌پور در دادگاه شرکت کنند و  به‌نفع حمید نوری شهادت دهند. دادگاه با درخواست وکلای نوری موافقت کرده است. دادستان نیز در صحن دادگاه اعلام کرده است که اگر مقیسه و پورمحمدی پای‌شان را به خاک سوئد بگذارند، دستگیر خواهند شد. بنابراین قرار شد که آن‌ها در روزهای سه‌شنبه یازدهم و چهارشنبه دوازدهم اکتبر ٢٠٢٣، از طریق مجازی (ویدیو تصویر) در دادگاه شرکت و  به‌نفع نوری شهادت دهند. حضور آن‌ها در دادگاه منوط به اجاز رژیم خواهد بود که بعید به‌نظر می‌رسد به آن‌ها اجازه دهد در دادگاه شرکت کنند.

حضور این سه نفر در دادگاه، بویژه پورمحمدی و مقیسه، چالش‌های زیادی را برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت و پرونده کمیسیون مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت‌وهفت را یک بار دیگر و این بار با حضور دو عضو موثر در کمیسیون مرگ، باز خواهد کرد. وکلای شاکی‌ها به‌طور یقیین روی نقش این دو در کمیسیون مرگ انگشت خواهند گذاشت که نه به‌نفع حمید نوری، نه خود آن‌ها و نه جمهوری اسلامی خواهد بود.

اما به لحاظه قوانین قضایی چگونه است که کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و متهم به جنایت علیه بشریت هستند، می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و شهادت آن‌ها معتبر و مورد قبول واقع شود؟ در قوانین قضائی، یکی از شروط اصلی برای کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت دهد، این است که در موضوع ذینفع نباشد. به‌نظر می‌رسد دادگاه این مورد خاص را مورد توجه قرار نداده است، با این‌که در دادگاه حمید نوری از آن‌ها بارها به‌عنوان اعضای موثر کمیسیون مرگ و شرکت‌شان در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نام برده شده است. 

مورد دوم این است که دادگاه تجدید نظر حمید نوری، چگونه می‌تواند  با وجودی که آن‌ها در پرونده حمید نوری ذینفع هستند، اعتبار شهادت آن‌ها را ارزیابی و آن را به‌پذیرد.

نظر به اهمیت این دو جلسه دادگاه، دیده‌بان ایران، نهاد اجرایی زیرمجموعه بنیاد ایران تریبونال قصد دارد همانند گذشته، دادگاه را در روزهای دهم و یازدهم اکتبر، مستقیم از یوتیوب و  فیسبوک در آدرس‌های زیر پخش کند.   

یوتیوب

https://www.youtube.com/@iranwatch7092/streams

فیسبوک

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008413089303
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028422444876

بنیاد ایران تریبونال

نهم اکتبر ٢٠٢٣