مجمع عمومی، گروه کار هئیت هماهنگی، گروه کار سخنگویان، گروه کار تبلیغات، گروه کار مالی، گروه کار تدارکات، گروه کار نگارش، انتشارات و جمع آوری اسناد، گروه کار مدیا، گروه کار شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر،  گروه کار حسابرسی و بانک داری، گروه کار سایت، گروه های کار شهری، گروه های کار کشوری، گروه کار کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال، گروه کار بین الملل، کمیته اجرائی(نهاد همکار کمیته راهبردی)، کمیسیون حقیقت یاب، تیم حقوقی (مدیریت دادگاه و مسئولیت تهیه و تنظیم اوراق و اسناد حقوقی مرحله دوم دادگاه)، گروه کار دادستانی، ایران تریبونال(دادگاه)، از جمله گروه های کاری بودند که با توجه به وضعیت فعالیت ها و شرایط کاری، از سپتامبر ٢٠٠٧ تا مقطع برگزاری دادگاه در اکتبر  ٢٠١٢  بوجود آمدند.

آخرین ساختار گروه های (سراسری) کار کارزار و اعضای فعال در آن ها به فاصله دو مرحله دادگاه: 

هیئت هماهنگی: بهروز پرتو(مسئول گروه کار کارزار در سوئد و فعال سیاسی)، اردوان زیبرم(مسئول کارزار در کانادا و زندانی سیاسی سابق)، سحر محمدی(عضو خانواده جان باخته و مسئول گروه کارزار در آلمان)، لیلا قلعه بانی(عضو خانواده جان باخته)، بابک عماد(مسئول گروه کار بین الملل کارزار و زندانی سیاسی سابق)، پیوند باشکندی(زندانی سیاسی سابق)، رویا اشرف آبادی(مسئول کارزار در سویس و عضو خانواده جان باخته)، جمشید پایداری(مسئول گروه کار کارزار در انگلستان و زندانی سیاسی سابق)، بلوچ (مسئول گروه کار کارزار در دانمارک و فعال سیاسی)، رویا رضائی جهرمی (عضو خانواده جان باخته و مسئول گروه کار کارزار در نروژ).

گروه سخنگویان: بهروز پرتو، پیوند باشکندی، سحر محمدی، اردوان زیبرم، رویا اشرف آبادی، اکرم بیرام وند (زندانی سیاسی سابق و عضو خانواده جان باخته)، احمد موسوی (زندانی سیاسی سابق)، ایرج مصداقی(زندانی سیاسی سابق)، فرید دانشیان (زندانی سیاسی سابق)، لیلا قلعه بانی.

گروه کار تبلیغات: نیما سروستانی(عضو خانواده جان باخته و مستند ساز)، سحر محمدی، مسعود جابری(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، بهروز پرتو، سوسن گل محمدی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، سوسن بهار(فعال حقوق کودکان)، مرسده قائدی(عضو خانواده جان باخته و زندانی سیاسی سابق)، مهدی معمارپوری(زندانی سیاسی سابق و فعال اجتماعی)، علی دماوندی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، لیلا قلعه بانی، اردوان زیبرم، خاطره معینی(عضو خانواده جان باخته)، ندا فرخ (کنشگر حقوق بشر)، فرشید آریان(فعال سیاسی و هنرمند تاتر)، هدیه شمسی(عضو خانواده جان باخته)، اکرم بیرام وند، کاوه(فعال سیاسی)- هلند، روزبه بیات (فعال سیاسی)، سامان دری(فعال سیاسی).   

اعضای گروه کار مالی کارزار: کامبیز کافی(عضو خانواده جان باخته و فعال سیاسی)، ویدا رستم علیپور(عضو خانواده جان باخته)، بهرام محسنی(عضو خانواده جان باخته)، اصغر ارسنگ(فعال سیاسی)، امیر نیلو(فعال اجتماعی)جمشید پایداری(زندانی سیاسی سابق)، رویا اشرف آبادی(عضو خانواده جان باخته)، رویا رضائی جهرمی(عضو خانواده جان باخته)، خاطره معینی(عضو خانواده جان باخته)، بلوچ(فعال سیاسی)، علی دوانی(فعال حقوق بشر)، روزبه بیات(فعال سیاسی)، لیلا قلعه بانی، بابک آذرخش(دانشجو و فعال سیاسی)، سحر نیکو(عضو خانواده جان باخته).

اعضای گروه کار مدیا: مریم چیتگر، نیما سروستانی، لئوو گیلیلند، رحیم کریمی، سعید افشار، مصطفی هروی، علی دماوندی، بهزاد، مهدی معمارپور، امیر نیلو، سحر محمدی، هدیه شمسی، فرشید فانی.

گروه کار ترجمه(١): این گروه، ترجمه اظهارنامه های کتبی شاهدان لندن و اسناد ایران تریبونال را به عهده داشت. این گروه دوبار تشکیل شد. گروه اول با همت بابک عماد و همکاری محمد، داریوش افشار،  ناصر رحمانی نژاد، شنوک و آرام چراغی تشکیل شد. گروه دوم با همت بابک عماد، روشنک سیرجانی، نانسی هورماشیا و همکاری ناصر رحمانی نژاد و شمار دیگر از حامیان کارزار در کالیفرنیا تشکیل شد. 

گروه کار ترجمه(٢): داریوش افشار، پردیس شفافی، مارال شفافی، سارا خان، مریم چیتگر. این گروه به گروه مدیا برای ترجمه فیلم های شهادت های لندن  کمک کرد.  

گروه کار ترجمه(٣): پردیس شفافی(مسئول گروه)، سارا خان، مارال شفافی، شورا مکارمی، بابک عماد، حمید صبی، مژده شهریاری، ناصر رحمانی نژاد، نینا طوبایی.  این گروه مسئولیت مقایسه و ترجمه ی شهادت های لاهه با ترجمه ی انگلیسی تندنویس دادگاه و تنظیم اسناد انگلیسی دادگاه را به عهده داشته است.

گروه کار ترجمه(٤) : این گروه با همت و تلاش نینا طوبایی و همکاری بابک عماد مسئولیت ترجمه ی اسناد کمیسیون حقیقت یاب به فارسی را به عهده داشته است.

گروه کار حسابرسی: بهرام محسنی، کامبیز کافی، بابک عماد.

گروه کار بانکداری، فرید دانشیان، ویدا رستم علیپور، داریوش افشار، جمشید پایداری.

گروه کار شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر: ایمان شیرعلی، بابک عماد، سامان دری، بسی شامری، لیلا قلعه بانی، رویا اشرف آبادی و بتان هالز(روزنامه نگار انگلیسی).

کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال: جان کوپر(پرفسور حقوق جنائی-انگلستان)، ریچارد فالک(پروفسور حقوق بین الملل-آمریکا)، کادر اسمال(پرفسور حقوق بین الملل-آفریقای جنوبی)، اریک دیوید(متخصص و پرفسور حقوق جنائی بین المللی-بلژیک)، سرجفری نایس(پرفسور حقوق-انگلستان)، پیام اخوان(پرفسور حقوق بین الملل-کانادا)، نانسی هورماشیا(دکتر حقوق-آمریکا)، هدایت متین دفتری(دکتر حقوق-فرانسه)، حمید صبی(وکیل-انگلستان)، بابک عماد(مشاور).

کمیته اجرائی: بابک عماد، حمید صبی، مینا سیگل، نفیسه حسین(دانشجوی حقوق-انگلستان)، ناتالیا پالیاکوا(فارغ التحصیل حقوق-انگلستان).

کمیسیون حقیقت یاب: اریک دیوید(متخصص و پرفسور حقوق جنائی بین المللی-بلژیک)، ماریا لوئیز اسمال(نویسنده و فعال ضدآپارتاید-آفریقای جنوبی)، دانیل تورپ(پرفسور حقوق-کانادا)، آنه بورلی(محقق حقوق بشر-نیوزیلند)، موریس کوپیتورن(پرفسور حقوق بین الملل)، ویلیام شباس(پرفسور حقوق جنائی و حقوق بشر-ایرلند).

تیم حقوقی (کمیسیون حقیقت یاب): حمید صبی، ایلون اسلان لوی(دانشجوی حقوق)، نفیسه حسین(دانشجوی حقوق).  

ایران تریبونال(دادگاه): یوهان کرینگلر(قاضی سرشناش آفریقای جنوبی)، مایکل منسفیلد(پرفسور حقوق-انگلستان)، مارگارت راتنر کنستلر(وکیل برجسته آمریکائی)، پاتریشیا سلرس(پرفسور و متخصص حقوق جنائی بین المللی-آمریکا)، جان دوگارد(پرفسور حقوق بین الملل-آفریقای جنوبی)، ماکائو موتوا(پرفسور حقوق بین الملل و حقوق بشر-کنیا).

تیم دادستانی: پیام اخوان(پرفسور حقوق بین الملل)، نانسی هورماشیا(دکتر حقوق)، مژده شهریاری(وکیل)، جان کوپر(پرفسور حقوق جنائی)، کاوه شهروز(وکیل)، سرجفری نایس(پرفسور حقوق)، گیسو نیا(وکیل).

تیم حقوقی(دادگاه ایران تریبونال): حمید صبی، سارا خان(فارغ التحصیل حقوق)، پردیس شفافی(دکتر علوم بین الملل)، مارال شفافی(دانشجوی حقوق).

به این مجموعه، باید حامیان و همگامان کارزار ایران تریبونال در تورنتو و کالیفرنیا اضافه کرد که به صورت خودجوش با تشکیل دو شبکه اجتماعی، اقدام به جمع آوری کمک مالی مردمی برای برگزاری مرحله دوم دادگاه کردند.