دوران بازداشت حمید نوری در دادگاه استکهلم تمدید شد

امروز چهارشنبه ۹ دسامبر ٢٠٢٠، جلسه مذاکره برای تمدید  دوران بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه به درخواست دادستان پرونده،  مدت بازداشت حمید نوری را به مدت چهار هفته تمدید کرد. جلسه بعدی برای تمدید دوران بازداشت نوری، روز سه شنبه ۵ ژانویه ۲٠۲١ برگزار می‌شود.

دیده‌بان ایران

٩ دسامبر٢٠٢٠