دوران بازداشت حمید نوری در دادگاه استکهلم تمدید شد

امروز سه‌شنبه ۲ فوریه ٢٠٢١، جلسه مذاکره برای تمدید  دوران بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه به درخواست دادستان پرونده،  مدت بازداشت حمید نوری را به مدت چهار هفته تمدید کرد. جلسه بعدی، روز سه‌شنبه ۲ مارس ۲٠۲١ برگزار می‌شود.

دیده‌بان ایران

۲ فوریه ٢٠٢١