دوران بازداشت حمید نوری در دادگاه استکهلم تمدید شد

امروز چهارشنبه ١۹ اوت ٢٠٢٠ جلسه مذاکره برای تمدید  دوران بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه به درخواست دادستان پرونده،  مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهار هفته تا ١۶ سپتامیر ٢٠٢٠ تمدید کرد.

دیده‌بان ایران

١۹اوت ٢٠٢٠