دوران بازداشت موقت حمید نوری برای یازدهمین بار تمدید شد

امروز چهارشنبه ١۶ سپتامبر ٢٠٢٠ جلسه مذاکره برای تمدید مدت بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادگاه به درخواست دادستان پرونده، مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهار هفته تا ١۴ اکتبر ٢٠٢٠ تمدید کرد.

دوران بازداشت موقت حمید نوری تا زمانی که تحقیقات دادستان در باره او به اتمام نرسد، تمدید خواهد شد. دلیل طول کشیدن تحقیقات، کثرت شاکیان و شاهدات پرونده نوری است. چنانچه اگر هنوز کسی هست که نوری را می‌شناسد و شاهد جنایات او در زندان بوده است،  می‌تواند با پلیس استکهلم در سوئِد تماس حاصل نماید. دیده‌بان ایران، آماده هرگونه کمک در این رابطه است. در صورت نیاز به کمک، با آدرس الکترونیکی زیر تماس حاصل نمائید.

iranwatch@irantribunal.com

دیده‌بان ایران

١۶ سپتامبر ٢٠٢٠