دوران بازداشت موقت حمید نوری برای چهار هفته دیگر تمدید شد

به گزارش دیده بان ایران (Iran Watch)، روز چهارشنبه ١۴ اکتبر ٢٠٢٠ جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. به درخواست دادستان پرونده، دادگاه مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهارهفته تا ١١ نوامبر ٢٠٢٠ تمدید کرد.

دوران بازداشت موقت نوری تا زمانی که تحقیقات دادستان در باره او به اتمام نرسد، تمدید خواهد شد. دلیل طول کشیدن تحقیقات، کثرت شاکیان و شاهدان پرونده نوری است.