دوران بازداشت موقت حمید نوری تمدید شد

امروز چهارشنبه ٢٢ ژوئیه ٢٠٢٠ جلسه مذاکره برای تمدید مدت بازداشت موقت حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. به درخواست دادستان پروند، دادگاه مدت بازداشت موقت حمید نوری را به مدت چهار هفته تا ١٩ اوت ٢٠٢٠، تمدید کرد.

دوران بازداشت موقت نوری تا زمانی که تحقیقات دادستان در باره او به اتمام نرسد، تمدید خواهد شد. دلیل طول کشیدن تحقیقات، کثرت شاکیان و شاهدات پرونده نوری است.

دیده‌بان ایران

٢٢ ژوئیه ٢٠٢٠