پرونده شاهرودی هنوز باز است. وکلای همکار ما در تلاش هستند که حکم جلب بین‏المللی او را به جرم جنایت علیه بشریت بگیرند. دادستان آلمان مشغول بررسی پرونده‏ و مطابقت آن با حقوق بین‏الملل است که جنایت علیه بشریت در آن تصریح شده است. پرونده‏ای که وکلای ما در اختیار دادستان قرار داده‏اند، شامل شکایت تعداد زیادی شاهد عینی، اسناد کارشناسی و مدارکی است که شاهرودی را به جرم‏هایی که در دوران ریاست او بر قوه قضائیه انجام گرفته، مرتبط می‏سازد. این پرونده، قوی‏ترین و سنگین‏ترین پرونده بعد از پرونده میکونوس است که علیه یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی در آلمان به جریان افتاده است.

این اقدام، گام دیگری است از گام‏های عدالت‏خواهانه توده‏های ستم‏دیده و رنج‏کشیده مردم ایران و در پشتیبانی از جنبش مبارزاتی آنان، برای رسیدن به آزادی و یک جامعه نوین و عادلانه و برابر. 

دیده بان ایران تریبونال

١۴ ژانویه ٢٠١٨برابر با ٢۴ دی ١٣٩۶