ریچارد فالک، پرفسور حقوق و نویسنده آمریکایی و استاد متخصص در عدالت و قوانین بین المللی است. او استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پرینستون است. تعامل فالک با سیاست در دانشگاه ایالتی اوهایو، هنگامی که او در دهه شصت میلادی به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق شاهد نژادپرستی سازمان یافته علیه دانشجویان سیاه پوست بود، آغاز شد. فالک تحت تاثیر یک گروه از دانشجویان دوره دکترا و اعضای جوان و رادیکال هیئت علمی قرار گرفت که به آثار کارل مارکس علاقه مند بودند. پروفسور فالک، مولف و همکار مولف و ویراستار بیش از سی جلد کتاب و تعداد بسیار زیادی مقاله است. از جمله این آثار، می توان به شش بعُد حقوقی جنگ ویتنام (١٩٦٨)، انقلابیون و کارگزاران (١٩٨٨)، حکومت انسانی: به سوی سیاست های جدید جهانی (١٩٩٥)، جنایات جنگ عراق (٢٠٠٦) و دستیابی به حقوق بشر (٢٠٠٨(، اشاره کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل ریچارد فالک را در سال ٢٠٠٨ برای مدت شش سال به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین که از سال ١٩٦٧ اشغال شده”، منصوب نمود.

Richard A. Falk (USA)